Olosuhdeseuranta

Tarjoamme valmiita olosuhdeseuranta-palveluita, jotka sisältävät:

- Mittalaitteiden vuokrauksen.

- Mittalaitteiden asennukset asiakkaamme kohteeseen.

- PDF-raportin seurannan tuloksista halutulta aikajaksolta. Mittausjakso voi olla päivästä kuukausiin.

Voimme mitata seuraavia pitoisuuksia.

- Lämpötilaa

- Kosteuspitoisuutta

- Hiilidioksidipitoisuutta

- Tilan paine-eroa ulkoilmaan nähden

- VOC-pitoisuuksia